Inox 430 hàng Tấm ( Sheet )

Còn hàng

Liên hệ

Inox 430 hàng Tấm ( Sheet ) Bề mặt bóng gương ( BA ) Bề mặt mờ ( 2B ) Bề mặt HL ( HightLight ) Độ dày : 0.3mm đến 2mm ( 3 zem - 2 li )

Inox 430 hàng Tấm ( Sheet ) 

Bề mặt bóng gương ( BA ) 

Bề mặt mờ ( 2B )

Bề mặt HL ( HightLight )

Độ dày :  0.3mm đến 2mm ( 3 zem - 2 li )  

Nội dung đang cập nhật

Sản phẩm liên quan