Ngành thép

Ngành thép

Vũ Khải 20/05/2022

2019 là giai đoạn ngành thép xuất hiện sự phân hóa rõ nét giữa các doanh nghiệp, theo đó cơ hội cũng như thách thức có thể sẽ xuất hiện riêng biệt thay vì cho cả toàn ngành như giai đoạn trước.  5 năm qua, giai đoạn 2014 đến giữa năm...